+86 13285944213 E-mail: chenfei026@163.com
6ES7315-2AH14-0AB0 CPU

6ES7315-2AH14-0AB0 CPU

SIMATIC S7-300,CPU 315-2DP 带 MPI 的中央处理器 集成电源 24V DC 工作存储器 256 KB 2个 DP-Master/Slave 接口 需要微型存储卡
SIMATIC S7-300,CPU 315-2DP 带 MPI 的中央处理器 集成电源 24V DC 工作存储器 256 KB 2个 DP-Master/Slave 接口 需要微型存储卡

请填写下表与我们联系。

* 留言
查询必须在10到3000个字符之间!
* 您的姓名:
名称必须在3到32个字符之间!
* 您的邮箱:
E-Mail 地址格式无效!
您的电话:
提交